Zajęcia adaptacyjne

Maj 22, 2019
kids-2835430_1920

Serdecznie zapraszamy rodziców wraz z dziećmi, na zajęcia adaptacyjne w naszym przedszkolu, które odbędą się 14.06.2019r. (piątek) od godz. 9.00 do godz. 10.00

Adaptacja dziecka to trudny moment. Uczestnictwo w zajęciach przedszkolnych to pierwsza poważna zmiana w życiu dziecka, dlatego bardzo często jest źródłem stresów i napięć, zarówno dla niego samego jak i dla rodziców. Dziecko znajduje się w nowej sytuacji, w nowym otoczeniu, poszerza się jego świat relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi sprawującymi nad nim opiekę w placówce. Aby maluch dobrze czuł się w nowym środowisku, trzeba go odpowiednio przygotować. Temu właśnie służą przedszkolne zajęcia adaptacyjne, stanowią one okazję do stopniowego zaznajamiania się z nowym otoczeniem. Proponowana przez nauczycieli różnorodna forma zajęć służy integracji dzieci i rodziców z przedszkolem w atmosferze radości, zaufania i wspólnej zabawy. Stanowi również obraz działań dydaktyczno-wychowawczych podejmowanych w przedszkolu.