Zajęcia adaptacyjne

Maj 14, 2018
nauka matematyki

Adaptacja dziecka to trudny moment. Uczestnictwo w zajęciach przedszkolnych to pierwsza poważna zmiana w życiu dziecka, dlatego bardzo często jest źródłem stresów i napięć, zarówno dla niego samego,jak i dla rodziców. Dziecko znajduje się w nowej sytuacji, w nowym otoczeniu, poszerza się jego świat relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi sprawującymi nad nim opiekę w placówce.

Aby maluch dobrze czuł się w nowym środowisku, trzeba go odpowiednio przygotować. Temu właśnie służą przedszkolne zajęcia adaptacyjne, stanowią one okazję do stopniowego zaznajamiania się w bezpiecznych warunkach z nowym otoczeniem. Proponowana przez nauczycieli różnorodna forma zajęć służy integracji dzieci i rodziców z przedszkolem w atmosferze radości, zaufania i wspólnej zabawy. Stanowi również obraz działań dydaktyczno-wychowawczych podejmowanych w przedszkolu.

Serdecznie zapraszamy rodziców wraz z dziećmi na zajęcia adaptacyjne w naszym przedszkolu, które odbędą się 12.06.2018r (wtorek) od godz 9.00 do godz.10.30 w  Dominowie. 

Nasze przedszkole w okresie wakacji realizuje również autorski program adaptacyjny, którego celem jest wspomaganie dzieci w procesie przystosowania się do nowych warunków przedszkolnych.