Zabawy z dzieckiem

Czerwiec 23, 2013
rodzina

Zabawy wprowadzające sekwencje, np.

- głuchy telefon (dziecko ma dokładnie powtórzyć zdanie, które usłyszało)

- powtórz numer telefonu (zaczynamy od 3,4 cyfr – dziecko ma je powtórzyć)

- jedziemy na wycieczkę: zabawę zaczynamy mówiąc „jedziemy na wycieczkę i zabieramy…”. Wymyślamy i wymieniamy na zmianę z dzieckiem rzeczy, jakie zabieramy na wycieczkę powtarzając przy tym już te wcześniej wymienione, np.

mama: „Jedziemy na wycieczkę i zabieramy plecak”
dziecko: „Jedziemy na wycieczkę i zabieramy plecak i namiot”
mama: „Jedziemy na wycieczkę i zabieramy plecak, namiot i piłkę”
dziecko: „Jedziemy na wycieczkę i zabieramy plecak, namiot, piłkę i koc” itd.
Można wprowadzać różne odmiany tej zabawy poprzez zmianę początkowych zdań, np. „Jesteśmy w sklepie i kupujemy…”, „Na urodziny Paweł dostał…”

Rymowanki – nauka krótkich rymowanych wierszyków, wyliczanek, również z wprowadzaniem towarzyszących temu gestów

Wymieniamy ciąg słów. Na ustalone wcześniej słowo lub grupę słów dziecko ma klasnąć np. na słowo: lampa lub na nazwy kolorów, potraw itp.

Nazywamy szybko i wskazujemy na poszczególne części ciała. Dziecko ma powtórzyć je wskazywać na sobie. Dla zmylenia co jakiś czas wskazujemy część ciała inną niż wymieniamy – zadaniem dziecka jest wskazywać prawidłowo na podstawie usłyszanej instrukcji słownej.

Dziecko kładzie się lub siada wygodnie i słucha uważnie odgłosów z otoczenia, a potem ma je wymienić. Zadanie można utrudnić poprzez nakazanie wymienienia odgłosów w kolejności, w jakiej się pojawiały. Tworzenie odgłosów z najbliższego otoczenia dziecka, to wspaniały trening kreatywności dla rodziców.

- Podaj kolejność: układamy w rzędzie kilka przedmiotów, dziecko przygląda się przedmiotom i zapamiętując ich kolejność. Następnie zasłaniamy je a zadaniem dziecka jest wymienienie przedmiotów w odpowiedniej kolejności.

- Pokazujemy dziecku ilustrację, ważne żeby przedstawiała to co twoja pociecha lubi lub czym się interesuje, prosimy aby przez 30 sekund uważnie jej się przyjrzało. Następnie zabieramy rysunek i pytamy o jego szczegóły.

- Powtarzamy dziecku 10 razy pewną sekwencję słów (na przykład: KOMIN, KACZKA, KANAPA, KRZESŁO, KROWA, KOT, KACZKA, KOGUT, KURA), a następnie prosimy aby powtórzyło wyrazy w tej samej kolejności

- Wystukujemy dziecku pewien rytm a następnie prosimy aby powtórzyło Przeprowadzamy kilka prób

Czytamy /opowiadamy dziecku krótką historyjkę i prosimy o uważne wysłuchanie jej. Następnie zadajemy pytania szczegółowe dotyczące treści utworu.

Życzymy udanej zabawy!