„Usłyszeć Afrykę”

Czerwiec 7, 2016
Afryka

góra_plakatu          

Nasze przedszkole przystąpiło do programu partnerskiego                                Fundacji   „Usłyszeć Afrykę”- „Szkoła daje moc”.

W czerwcu nauczyciele wraz z naszymi wolontariuszkami z Hiszpanii podejmą szereg inicjatyw, których celem będzie edukacja wielokulturowa oraz propagowanie postaw tolerancji i akceptacji dla odmienności . Podczas zaplanowanych działań zostaną zebrane fundusze, które przekażemy fundacji, posłużą one na: zakup książek do bibliotek szkolnych np. do powstającej właśnie biblioteki w miejscowości Butiama w Tanzanii; ulepszanie infrastruktury szkolnej tj. zakup ławek, tablic, krzeseł do szkół i przedszkoli, np. dla szkoły dla dzieci głuchoniemych w Senegalu; remonty i doposażenie świetlic pozaszkolnych, np. świetlica w Butiami; wsparcie edukacyjne dzieci i młodzieży oraz inwestycje w rozwój ich talentów, jak np. w Lusace w Zambii; wsparcie projektu Ekirooto, który od siedmiu lat daje szansę nauki dzieciom.

O wszystkich inicjatywach można przeczytać na stronie fundacji www.uslyszecafryke.org

Gorąco zachęcamy do aktywnego udziału.