Towarzystwo Przyjaciół Lasu

Marzec 2, 2015
WP_20150228_10_52_35_Pro

Nasze Przedszkole w roku szkolnym 2014/2015 nawiązało współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Lasu.

WP_20150206_002

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Lasu to:

- szerzenie wiedzy o lesie
- promocja lasów i leśnictwa
- NIE! dla dewastacji lasów
- nasze leśne forum

 

Bardzo ważnym  zadaniem TPL  jest przeciwdziałanie dewastacji lasów. Wierzymy, że leśna edukacja dzieci i  młodzieży zmieni wygląd naszych lasów.

 

Stowarzyszenie ma na celu  rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań na rzecz szerzenia wiedzy o lesie, jego walorach użytkowych, ekologicznych i społecznych, a na drugim miejscu wymienia promowanie w Polsce, państwach Unii Europejskiej i innych krajach polskich lasów i osiągnięć polskiego leśnictwa (rozdział 2, § 8 statutu). Zainspirowani wysiłkiem i osiągnięciami polskich leśników i pedagogów członkowie Towarzystwa Przyjaciół Lasu od początku działalności uznali edukację leśną za główny kierunek aktywności i sens istnienia stowarzyszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Bronisław Komorowski objął honorowym patronatem obchody Dni Przyjaciół Lasu 2015. Pan Prezydent skierował list do uczestników i organizatorów Dni Przyjaciół Lasu 2015, który zamieszczamy poniżej. List zostanie również dołączony do zaproszeń zachęcających młodych ludzi i nauczycieli do udziału w konkursach. Zaangażowanie Prezydenta RP w projekt Dni Przyjaciół Lasu jest wyrazem uznania dla działań Towarzystwa Przyjaciół Lasu i wsparcia dla idei organizowanych obchodów oraz towarzyszących im konkursów, które promują wśród dzieci i młodzieży szkolnej proekologiczne zachowania, zachęcając do pogłębiania wiedzy o polskich lasach i naszej ojczystej przyrodzie.

Serdecznie zachęcamy dzieci i rodziców do uczestnictwa w licznych konkursach!!!