Spotkanie z wizytatorami ds. ewaluacji

Styczeń 21, 2016
foliage-color-1359214-640x960

Mętów,21.01.2016r

Szanowni Państwo,

W okresie od 09.02 do 12.02.2016r w Niepublicznym Przedszkolu „KUBUŚ” w Mętowie z o/z w Dominowie pojawi się zespół wizytatorów ds. ewaluacji, którzy przez kilka dni będą się przyglądać naszej placówce. Efektem ich pracy będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania przedszkola. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wyrażenia swoich opinii na potrzeby tego raportu.

Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy przedszkoli  i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec przedszkoli, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie (pełna lista wymagań na stronie www.npseo.pl).

Wizytatorzy ds. ewaluacji starają się więc uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiają z dyrekcją i nauczycielami, ale też z uczniami. Istotnym elementem jest rozmowa z rodzicami.

Zapraszamy Państwa na spotkanie  z wizytatorami ds. ewaluacji  w dn. 11.02.2016r o godz. 15.30 do naszej placówki w Mętowie:  adres: Mętów 124 (budynek Zespołu Szkół w Mętowie)

W trakcie rozmowy zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie opinii na temat funkcjonowania naszego przedszkola. Spotkanie potrwa do 90 min, nie będą w nim uczestniczyć przedstawiciele dyrekcji ani nauczyciele, a informacje zebrane w trakcie badania są w pełni anonimowe. Wypływające z niego wnioski będą częścią raportu, który niebawem zostanie zamieszczony na platformie internetowej www.npseo.pl. w zakładce “Zobacz raport z ewaluacji swojej szkoły”.

Zależy nam na Państwa szczerych opiniach. Chcemy poznać Państwa zdanie. Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda nam się wzmocnić i rozwijać naszą przedszkolną  społeczność.

                                                                                                                             Z wyrazami szacunku,

                                                                                                                     Dyrektor przedszkola

                                                                                                                     mgr Katarzyna Koper