Ramowy rozkład dnia

6.30-7.45 Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne  i inne

7.45-8.15 Indywidualne wspomaganie rozwoju dzieci/ zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, praca z dzieckiem uzdolnionym

8.15-8.30 Czynności higieniczno-porządkowe

8.30-9.00 Śniadanie

9.00-10.00 Zajęcia dydaktyczne

10.00-10.30 Czynności higieniczno-porządkowe

10.30-11.00 Obiad/ pierwsze danie

11.00-12.15 Wycieczki,spacery, zabawy ruchowe w ogrodzie   przedszkolnym,                     obserwacje przyrodnicze.

12.15-12.30 Czynności higieniczno- porządkowe

12.30- 13.00  Obiad/ drugie danie

13.00-14.00 Odpoczynek, słuchanie muzyki, zajęcia relaksacyjne, czytanie bajek

14.00-14.15 Czynności higieniczno-porządkowe

14.15-14.30 Podwieczorek

14.30- 15.30 Zabawy ruchowe, badawcze

15.30-17.00 Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci