Procedury funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19

PROCEDURA BHP W TRAKCIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID – 19

PROCEDURA DEZYNFEKCJI SAL I ŁAZIENEK

PROCEDURA KOMUNIKOWANIA NA DRODZE NAUCZYCIEL-DYREKTOR, NAUCZYCIEL-RODZIC NA CZAS PANDEMII

PROCEDURA ZGŁASZANIA I KRYTERIA PRZYJMOWANIA DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W PLACÓWCE NA CZAS PANDEMII

PROCEDURA WYDAWANIA POSIŁKÓW

OŚWIADCZENIE O WYKONYWANIU PRACY PRZEZ RODZICÓW KANDYDATA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

OŚWIADCZENIA RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO

KARTA TEMPERATUR

INSTRUKCJA MYCIA RĄK

INSTRUKCJA MYCIA SPRZĘTÓW I POWIERZCHNI

AKTUALIZACJA NUMERU TELEFONU RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO