PROCEDURY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA W CZASIE EPIDEMII

Maj 21, 2020

Procedury funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19

PROCEDURA BHP W TRAKCIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID – 19

Procedura BHP

PROCEDURA DEZYNFEKCJI SAL I ŁAZIENEK

Procedura dezynfekcji

PROCEDURA KOMUNIKOWANIA NA DRODZE NAUCZYCIEL-DYREKTOR, NAUCZYCIEL-RODZIC NA CZAS PANDEMII

Procedura komunikowania

PROCEDURA ZGŁASZANIA I KRYTERIA PRZYJMOWANIA DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Procedura zgłaszania

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W PLACÓWCE NA CZAS PANDEMII

Procedura przyprowadzania

PROCEDURA WYDAWANIA POSIŁKÓW

Procedura wydawania posiłków

OŚWIADCZENIE O WYKONYWANIU PRACY PRZEZ RODZICÓW KANDYDATA  DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIA RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO/

Załącznik nr 2

KARTA TEMPERATUR

Załącznik nr 3

INSTRUKCJA MYCIA RĄK

Załącznik nr 4

INSTRUKCJA  MYCIA SPRZĘTÓW  I POWIERZCHNI

Załącznik nr 5

AKTUALIZACJA NUMERU TELEFONU RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO

Załącznik nr 6