Podziękowania za udział w akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

Grudzień 1, 2016
pomóż dziecom przetrwać zimę

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” W sposób szczególny pragniemy podziękować Rodzicom za to, że umożliwili swoim pociechom przystąpienie do tej szlachetnej inicjatywy i wsparli darami rzeczowymi potrzebujące rodziny. Udało nam się zebrać 160 kilogramów darów, wszystkie ofiarowane rzeczy zostały przekazane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, skąd trafią do rodzin z naszej najbliższej okolicy. Serdecznie dziękujemy.