Oferta

Opłaty w naszym przedszkolu  wynoszą:

Czesne:

- pobyt dziecka w godzinach 7.00 – 17.00 – 200 zł/miesięcznie
- pobyt dziecka w godzinach 7.00 – 13.00 – 140zł/miesięcznie

W ramach czesnego oferujemy:

opiekę pedagogiczną (w godzinach: 7.00-17.00)
• bogatą ofertę zajęć dydaktycznych
• zajęcia rytmiczno-muzyczne
• gimnastykę ogólnorozwojową
• zajęcia rozwijające
• profilaktykę i terapię logopedyczną
• liczne atrakcje w przedszkolu (warsztaty, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości okolicznościowe, bale)
• zajęcia w terenie (wizyty w bibliotece, straży pożarnej, aptece, przychodni lekarskiej na poczcie itp)
• opiekę diagnostyczną pedagoga – terapeuty i logopedy

Dodatkowo płatne są:

• język angielski
• taniec współczesny                                                                                                                                                                                                                                                           • zajęcia ruchowe PRZEDSZKOLIADA

Wyżywienie:

- pobyt dziecka w godzinach 8.00 – 13.00 – stawka żywieniowa dzienna 8,00 zł (trzy posiłki dziennie)

- pobyt dziecka w godzinach 7.00 – 17.00 – stawka żywieniowa dzienna 9,50 zł (cztery posiłki dziennie)

Wpisowe:

200 zł. płacone jednorazowo przy zapisie dziecka do przedszkola (opłata bezzwrotna)