KLUB MAŁEGO ODKRYWCY

Marzec 5, 2020

W naszym przedszkolu odbywają się, raz w tygodniu, zajęcia oparte na wykonywaniu przez dzieci i instruktora doświadczeń chemicznych, fizycznych. Uczestnicy zajęć sami próbują swoich sił jako naukowcy badający  zjawiska, które nas otaczają. Liczne eksperymenty przeprowadzane z dziećmi ukazują niesamowite oblicze zupełnie prozaicznych czynności, codziennie używanych przedmiotów, czy znanych substancji. Na zajęciach Klubu Małego Odkrywcy dziecko poznaje świat, odbiera go zmysłami i uczy się konsekwencji jakie przynoszą określone działania. Dzieci odkrywają świat pod okiem instruktora, jednocześnie ciekawie się bawiąc. To zajęcia pełne zdziwienia i demaskowania tego co otacza małego człowieka na co dzień.