Kadra

ALBERT EINSTEIN
Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół nauczycieli

 

 

mgr Katarzyna Koper - dyrektor przedszkola

  • mgr pedagogiki pracy i zarządzania w oświacie
  • edukacja elementarna- wychowanie  przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne- studia podyplomowe
  • kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
  • studium socjoterapii i psychoterapii dzieci  i młodzieży przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym

   

   

  mgr Jolanta Majerowicz 

  • mgr pedagogiki edukacji przedszkolnej
  • studium informatyczne

   

   

   

   

  Anna Baranowska 

   • nauczanie początkowe-studium nauczycielskie
   • pedagogika, nauczanie początkowe- licencjat

    

    

    

    

   Agnieszka Stadnik

    

   • pedagogika- studia magisterskie- w trakcie realizacji
   • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – studia licencjackie
   • logopedia- studia podyplomowe

    

    

    

    

   Patrycja  Tatara

                                                                                            

    • studium medyczne – profil opiekunka dziecięca                     
    • pedagogika  wczesnoszkolna i przedszkolna -licencjat