Kadra

ALBERT EINSTEIN
Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół nauczycieli

 

Anna Baranowska – dyrektor przedszkola

  • nauczanie początkowe-studium nauczycielskie
  • pedagogika, nauczanie początkowe- licencjat

   

   

   

   

  Agnieszka Stadnik

   

  • pedagogika- studia magisterskie- w trakcie realizacji
  • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – studia licencjackie
  • logopedia- studia podyplomowe

   

   

   

   

  Patrycja  Tatara

                                                                                           

   • studium medyczne – profil opiekunka dziecięca                     
   • pedagogika  wczesnoszkolna i przedszkolna -licencjat

    

    

    

    

   Maja Flis

    

   • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z edukacją alternatywną – w trakcie.