Informacja dotycząca wznowienia działalności przedszkola

Maj 10, 2020

Szanowni Państwo

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Kubuś” w Dominowie działając zgodnie z §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach (Dz. U. Nr 6, poz. 68 i 69 z późn. zm.) oraz za zgodą Gminy Głusk będącej organem prowadzącym szkołę, informuje o zawieszeniu działalności oddziałów przedszkolnych do dnia 15 maja 2020 r.  

Decyzja ta jest związana z niemożliwością spełnienia wszystkich wytycznych wydanych przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 a tym samym zapewnienia naszym dzieciom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom. Wznowienie działalności oddziałów przedszkolnych planowane jest od 18 maja 2020 roku dla tych dzieci, których oboje rodzice pracują.

Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, dlatego też  bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami. Rodzice, którzy  podejmą decyzję o skorzystaniu z opieki przedszkolnej dla swoich dzieci, proszeni są o wypełnienie stosowanych oświadczeń i przesłanie ich drogą elektroniczną do przedszkola na adres: przedszkolemarzen@interia.pl. Wersję oryginalną prosimy dostarczyć w dniu 18 maja 2020 roku do przedszkola w trakcie przyprowadzenia dziecka do oddziału przedszkolnego.

Zasady opieki dla dzieci oddziałów przedszkolnych

Niepublicznego Przedszkola „Kubuś” w Dominowie.

Procedury Covid-19 obowiązujące w pracy oddziałów przedszkolnych

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA PRZEZ  RODZICÓW

Załącznik do procedur

Oświadczenia rodziców