Dzień dobrych uczynków w przedszkolu – akcja „GROSZ DO GROSZA”

Październik 12, 2016
Dzwonek-na-obiad-Button-na-www_PION-2

W październiku nasze przedszkole przystąpi do akcji „Grosz do Grosza”, z której dochód przeznaczany jest na zakup obiadów dla dzieci z ubogich rodzin, w szkołach na terenie całego kraju, w ramach programu „Dzwonek na obiad”. Celem akcji jest również zaangażowanie przedszkolaków w pomoc potrzebującym oraz podejmowanie problemu ubóstwa i niedożywienia.
Na czym polega akcja?
W przedszkolu w ramach akcji „Grosz do Grosza” zorganizujemy loterię fantową. Prosimy Rodziców o przyniesienie drobnych zabawek/ upominków, które będą stanowić przedmiot loterii, następnie przeprowadzimy losowanie, z udziałem przedszkolaków, cena losu będzie wynosić 2 zł. Drobne upominki prosimy przynosić do czwartku (20.10.2016), w piątek (21.10.2016r) odbędzie się loteria, pieniądze na los można przekazać wychowawczyni, lub w przypadku starszych przedszkolaków dać dziecku.
Więcej informacji o akcji „Grosz do Grosza” na stronie internetowej -dzwoneknaobiad.p