DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY

Czerwiec 22, 2015
logo zajac

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie: „Edukacja, promocja, profilaktyka  w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunowi wychowawców”, współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministerstwo Zdrowia, którego liderem jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program promuje zachowania prozdrowotne oraz profilaktykę chorób jamy ustnej u dzieci.

Celem głównym Projektu jest obniżenie częstotliwości występowania próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat.

Cele bezpośrednie Projektu to:

1. Poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat

2. Wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej

w grupach docelowych.

W ramach edukacji bezpośredniej Edukatorzy Projektu w dniu 17.06.2015r przeprowadzili zajęcia dla dzieci demonstrując w jaki sposób prawidłowo szczotkować i dbać o zęby oraz przygotowali prezentację multimedialną dla Rodziców, podczas spotkania Rodzice mieli okazję zdobyć wiedzę z zakresu zasad codziennej pielęgnacji jamy ustnej dzieci, kształtowania właściwych nawyków higienicznych oraz stosowania  prawidłowych zachowań związanych z odżywianiem.

Więcej informacji można uzyskać u wychowawców grup oraz na stronie internetowej

http://www.zebymalegodziecka.pl

zając2