Czyste powietrze wokół nas

Styczeń 21, 2019
czyste pow III

NASZE PRZEDSZKOLE BIERZE UDZIAŁ W PROGRAMIE PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ     “Czyste Powietrze wokół nas”

Złożenia programu:

1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wływem dymu tytoniowego.

2. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.

3. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.

4. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

Cele główne programu:

1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe programu:

1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów,”wyróżnienie” dymu papierosowego.

3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.